Mikołajki 2021 z PTTK

KLUB KAJAKOWY PTTK ,,GWDA” PIŁA

zaprasza w sobotę 4 grudnia 2021 na spływ kajakowy rzeką Piławą i Gwdą

MIKOŁAJKI 2021

na trasie: parking Krępsko n/Piławą – Piła (19 km)

Cele spływu:

  1. zakończenie sezonu kajakowego 2021,

  2. integracja miłośników turystyki kajakowej,

  3. podziwianie uroków rzeki Piławy i Gwdy,

  4. obdarowanie upominkami mikołajkowymi grupy dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

1. Warunki uczestnictwa

-zapoznanie się z zasadami ustalonymi w REGULAMINIE spływu oraz zobowiązanie potwierdzone własnoręcznym podpisem do jego przestrzegania (Dz. U. Nr 55 z dnia 04.06.2001r.)

-umiejętność pływania

-zgłoszenie udziału w wyznaczonym terminie i dokonanie wpłaty wpisowego

-ukończenie 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą płynąć pod opieką osób dorosłych i za pisemną zgodą prawnych opiekunów)

-turyści mogą wziąć udział w spływie na własnym sprzęcie. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca w kajaku organizatora.

UWAGA. Ilość miejsc ograniczona - o przyjęciu na spływ i przydziale miejsca w kajaku decyduje kolejność dokonania wpłat.

2. Wpisowe: 30 zł (dorośli) i 25 (dzieci do lat 14); w tym kwota na upominki mikołajkowe dla dzieci z OSW. Do wpisowego należy doliczyć opłatę 15 zł za miejsce w kajaku organizatora.

3. Zgłoszenia: Należy podać do poniedziałku 29 listopada 2021 r. tj. imię, nazwisko, adres i datę urodzenia, oraz zamiar korzystania (lub nie) z kajaka organizatora na adres feliks.brzezinski@op.pl

lub tel. kom. 601212580.

Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu wpłaty wpisowego :

u organizatora lub na konto 92 1140 2004 0000 3502 4095 0148.

4. Świadczenia:

- fachowa kadra spływu

- ubezpieczenie NNW

- przewóz kajaków na miejsce startu – parking Krępsko n/Piławą, (dojazd uczestników w zakresie własnym)

- wspólny posiłek przy ognisku

5. Program imprezy:

8.30 - zbiórka uczestników w bazie kajakowej przy ul. Kwidzyńskiej i przejazd na miejsce startu,

9.30 - rozpoczęcie spływu

13.00 - 13.30 - spotkanie przy Mostach Królewskich z grupą dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

14.00 - wyczyszczenie kajaków i zdanie sprzętu

15.00 - ognisko i pieczenie kiełbasek, rozlosowanie przygotowanych upominków, oficjalne zakończenie spływu

6. Kadra spływu:

Komandor Feliks Brzeziński

Kwatermistrz Teresa Brzezińska

W roli Mikołajów Bożena Góral i Eugeniusz Piotrowski

7. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy spływu powinni posiadać ciepłą bieliznę, szczelnie zapakowaną i zabezpieczoną przed zamoczeniem zapasową odzież (konieczną na przebranie w przypadku przymusowej kąpieli). Obowiązkowe nakrycie głowy w postaci czapki - M I K O Ł A J K I , lub innej tematycznej;-)

2. Cenne przedmioty (aparaty, telefony, dokumenty, zegarki, okulary itp.) należy zabezpieczyć przed zatonięciem lub uszkodzeniem albo pozostawić w domu.

3. Każdy z uczestników przygotowuje słodki lub praktyczny upominek dla współuczestnika spływu wartości do 10 zł – rozlosowanie przy ognisku.

4. Warunkiem koniecznym jest dobry humor uczestników!

 

Do zobaczenia na szlaku Organizatorzy

 

 

 

 

 

REGULAMIN SPŁYWU

 

1. Spływ jest imprezą otwartą o charakterze turystyczno – rekreacyjnym.

2. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej.

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie tylko pod opieką osób dorosłych, biorących na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i zachowanie.( wymagana pisemna zgoda obydwu prawnych opiekunów

4. Kierownictwo spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które w rażący sposób naruszają normy niniejszego regulaminu i nie podporządkowują się zarządzeniom osób funkcyjnych w zakresie ich odpowiedzialności.

5. Picie alkoholu w czasie trwania spływu jest zabronione

6. Wszyscy uczestnicy spływu płyną w założonej kamizelce asekuracyjnej

7. Zabrania się wyprzedzania kajaka pilota początkowego oraz pozostawania za kajakiem pilota końcowego.

8. Obowiązkiem uczestników spływu jest udzielanie pomocy innym uczestnikom w miarę ich umiejętności i możliwości.

9. Uczestnicy spływu są zobowiązani do pomocy w załadunku i rozładunku sprzętu.

10. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

11. Organizatorzy spływu nie biorą odpowiedzialności za majątek uczestników.

12. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników ( warunki pogodowe lub inne niesprzyjające okoliczności ) kierownictwo spływu może zmienić, skrócić lub odwołać cały spływ.

13. Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona później niż dwa dni przed jego rozpoczęciem pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej sumy wpisowego.

14. Każdy uczestnik spływu zdaje użyczony sprzęt wyczyszczony, kompletny i w stanie sprawności w jakim go otrzymał. Za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie należy uiścić opłatę określoną przez zarząd klubu.

15. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do kierownictwa spływu.

16. W kwestiach spornych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

17. Spływ jest organizowany na zasadzie samorealizacji, nie jest imprezą komercyjną.

UWAGA :

Każdy uczestnik przed rozpoczęciem spływu własnoręcznym podpisem potwierdza

zapoznanie się z regulaminem, zobowiązanie do jego przestrzegania i przyjęcia sprzętu.